Our DPOs

Sarfraz Khan Virk PSP
Sep 2020 - To Till Date

   
Dr. Sardar Ghias Gul Khan PSP
Apr 2020 To Sep 2020
Muhammad Hassan Raza Khan PSP
Dec 2019 - To Apr 2020
   

Ata ur Rahman PSP
Dec 2018 - Dec 2019
Shakir Hussain Dawar PSP
June 2018 - Dec 2018
   
Liaqat Ali Malik PSP-PPM
Sep 2017 - June 2018
Mujahid Akbar Khan
Aug 2017 - Sep 2017
   
Humayun Masood Sandhu PSP
Oct 2015 - Aug 2017
Zeeshan Asghar PSP
Apr 2013  - Aug 2015
   
Faisal Ali Raja PSP
Mar 2013 - Apr 2013
Wazeer Khan Nasir PSP, QPM
Mar 2013 - Mar 2013

 

 

Akhtar Umar Hayat Lalayka PSP, PPM
Aug 2012 - Mar 2013
Abdul Kareem PSP
Nov 2011 - Aug 2012
   
M. Farooq Mazhar Khan PSP
Jan 2011 - Sep 2011
Muhammad Rizwan PSP
Mar 2010 - Jan 2011
   
Sultan Ahmad Choudhry PSP
Jul 2009 - Mar 2010
Salman Choudhry PSP
Apr 2009 - Jul 2009
   

M. Mukhtar Khan Tikka PSP
Mar 2009 - Apr 2009
Mian Javed Islam PSP
May 2008 - Sep 2009
   

Amjad Javed Sleemi PSP
Sep 2006 - May 2008
Hamid Mukhtar Gondal PSP
Oct 2004 - Sep 2006
   
Khadim Hussain Bhatti PSP, PPM, QPM
Jun 2003 - Sep 2004
M. Saleem Bhatti PSP
Mar 2003 - Jun 2003